top of page

KEVAN ABRAHAMS

Lejislatè Konte Nassau, Distri 1

DR. KENNETH A. CARD, JR.

Sipèentandan, East Meadow Schools

Prezidan, Asian Pacific American Council

nan Edikatè (APACE)

KEVAN MARTIN

Elèv Stanford University

TAWNI J. ENGEL, LMHC

Direktè Pwojè MHC/LGBT Pride for Youth

Dr. Arnold Dodge

Associate Professor, Department of Educational Leadership, Long Island University

Retired Superintendent, East Rockaway Schools

JAN MIKULIN

Manm Asanble Eta New York, Distri 17

JAKE SCHNEEBAUM

Elèv New York University

BRANDY SCOTT

DORIAN R. GLOVER, ESQ.

Prezidan Asosyasyon Bar Konte Nassau,

2020-2021

Prezidan, Asosyasyon Edikatè Nwa Long Island (LIBEA)

ALAN HODISH, ESQ.

Maintains a law practice in Garden City, New York. 

Community Leader

KEVIN THOMAS

Senatè Eta Eta New York, 6yèm distri Sena a

MARI ZARADICH

Elèv Columbia University

FORMER ADVISORY BOARD MEMBERS

AVRIL FRANCIS-TAYLOR

DAFNY IRIZARRY

Direktè DEI, Eastern Suffolk BOCES

Prezidan, Long Island Latino

Asosyasyon Pwofesè yo (LILTA)

HON. MAXINE S. BRODERICK

Jij Tribinal Distri Konte Nassau

KONSEIL KONSILATÈ

SOH YOUNG LEE-SEGREDO

bottom of page