top of page

CHEMIN KARYE

Chwazi yon karyè pou tout rès lavi ou se yon desizyon difisil.  Petèt menm pi difisil se chèche konnen ki kote yo kòmanse.  Se kote gwoup nou an antre.  Manm nou yo dedye pou ede ou reyisi lè yo louvri pòt yo epi fè kontak pou ou ke ou ka pa gen aksè nòmalman.  

Panèl divès nou an konsiste de etabli   manm nan anpil diferan domèn travay ki gen ladan sektè piblik ak prive ak gouvènman an.

Tree Lined Path
bottom of page