top of page
HMTC log.jpg

100 Crescent Beach Road

Glen Cove, NY 11542

Tour Mize:
Tour oto-gide nan mize HMTC a
Orè:


Lendi jiska Vandredi: 10 am - 4 pm

Anrejistreman davans konseye anpil.
 

Dimanch: Pa gen walk-in ki disponib. Enskripsyon davans sèlman.

Tout patisipan vwayaj yo dwe mete yon mask epi swiv direktiv distans sosyal.

 

Kontakte Rachel Cara nan (516) 571-8040 oswa  rachelcara@hmtcli.org pou plis enfòmasyon oswa pou planifye yon toune.

OUR MISSION

The Mission of the Holocaust Memorial & Tolerance Center of Nassau County is to teach the history of the Holocaust and its lessons through education and community outreach. We teach about the dangers of antisemitism, racism, bullying and all manifestations of intolerance. We promote resistance to prejudice and advocate respect for every human being.

Evènman HMTC k ap vini yo

Resources

bottom of page