top of page
Image by Matthew T Rader

OBJEKTIF NOU

Objektif prensipal nou se ede tout jèn yo reyisi nan objektif karyè yo.  Nou kwè ke chak jèn moun ki kòmanse vwayaj karyè yo ta dwe gen menm opòtinite ak asistans pou jwenn yo kèlkeswa ras, relijyon, oryantasyon seksyèl oswa orijin ekonomik.  Nou isit la pou ede kraze baryè ak louvri pòt ki ta anpeche mond lan lespri vrèman etonan ki ta ka pa gen chans pou yo rekonèt.

bottom of page