top of page
  • Konsèy Karyè

  • Rezime Preparasyon

  • Laboratwa òdinatè

  • Lis travay

  • Fòmasyon Pwofesyonèl

  • Bibliyotèk videyo

  • Telefòn/faks pou rechèch travay

  • Eksplorasyon Karyè atravè Career Zone® ak Choices®

  • Èske w bezwen èd ak pwoblèm pèsonèl, fanmi, sante, lojman, pwoblèm abi sibstans oswa plis? Ou pral jwenn èd men sou la  Baz done resous kominotè Long Island

Asistans ki disponib

Holding Hands
unnamed (2).png

Medyasyon se yon pwosesis trè efikas pou rezoud pwoblèm ki gen rapò ak edikasyon espesyal. Nan ane 2014-2015, nan ka sa yo ki te ale nan yon sesyon medyasyon nan Eta New York, 88 pousan te lakòz yon akò ant paran yo ak distri lekòl yo.

image (36).png
bottom of page